Enneagram Practitioner

Word jij een Enneagram Practitioner?

Je leest hier alles wat de opleiding Enneagram Practitioner inhoudt, waarom dit zo belangrijk is, wat dit je brengt en ook alle praktische informatie.

Als je dit leest dan is het niet onwaarschijnlijk dat je inmiddels de Enneagram Intensief hebt gedaan maar het kan ook zijn dat je deelname aan de Intensief nog aan het overwegen bent. Om deze laatste reden lees je hier ook nog wat nadere informatie over de Intensief als eerste training binnen het traject tot Enneagram Practitioner.

Verder geef ik -desgevraagd- informatie en voorlichting tijdens de trainingen en kun je me daar altijd vragen stellen over iedere training of opleiding of over waarom welke training voor jou een goede volgende stap is. Ook krijg je als deelnemer voorafgaand aan de Intensief een individueel intakegesprek (telefonisch, per skype of bij Enneagram Nederland op kantoor) en enkele weken na de Intensief een gesprek ter evaluatie en afronding. Er is dus volop gelegenheid om al je vragen beantwoord te krijgen en dat is belangrijk omdat handelen vanuit bewust-zijn centraal staat bij Enneagram Nederland.

Op jouw groei!

Hartegroet, Jeanette

Het programma

De Enneagram Practitioner is het basisprogramma dat bestaat uit drie trainingen. Hierin ontdek, leer en ervaar je wat het beoefenen als ‘practitioner’ van het enneagram inhoudt op de belangrijkste onderdelen. De ‘practitioner’ vormt daarom de basis voor ieder traject of opleiding bij Enneagram Nederland. Als je wilt certificeren in één van de opleidingen dan is deelname aan deze drie basistrainingen verplicht. Hierbij begin je altijd met de Enneagram Intensief.

Heb je éénmaal deelgenomen aan de Enneagram Intensief dan ben je daarna vrij in de volgorde waarin jij verkiest aan de vervolgtrainingen deel te nemen. Dit is mogelijk doordat de inhoud van alle trainingen volledig vrij op zichzelf staan.

Jouw drie centra van weten

De drie centra

Ons ‘gewaarzijn’ kent drie verschillende ingangen namelijk het bewustzijn in ons hoofd, in ons hart en in ons lichaam. Dit wordt in de filosofie van het enneagram gezien als drie centra van weten. Ieder centrum kent een eigen bijbehorende dwangmatigheid:

Het hoofdcentrum:                de fixaties of mentale pre-occupaties
Het hartcentrum:                   de emotionele passies of in spirituele termen ‘ondeugden’
Het buikcentrum:                  de fysieke driften of overlevingsinstincten

In de Enneagram Intensief staan de fixaties en de passies centraal (dus hoofd- en hartcentrum).
In Groei met de Subtypen staan de overlevingsinstincten en de fysieke driften centraal. (dus buikcentrum)

Enneagram Intensief

Het programma van de Enneagram Intensief bestaat uit twee delen

Deel 1 “ont-dek jezelf” – jouw (en ieders) verhaal staat centraal:

 • je verdiept je op gestructureerde wijze in de negen typemechanismen met behulp van ondermeer de panel interviews
 • je verdiept je intensief in jouw eigen type
 • je leert de basis van de methode voor persoonlijke ontwikkeling en transformatief werk en de benodigde vaardigheden.

Deel 2 “over-stijg jezelf” – jouw (en ieders) groei staat centraal:

 • je verdiept je ondermeer met behulp van ‘appreciative inquiries’ en groeipanel-interviews
 • je verdiept je in de negen defensiemechanismen, reactiviteitspatronen en ontwikkelingspaden en
 • je ontdekt jouw volgende concrete stap(pen) voor ontwikkeling en groei.

Groei met de Subtypen

In de tweede training tot Enneagram Practitioner –Groei met de Subtypen– staat het lichaamscentrum centraal en daarmee onze overlevingsinstincten en fysieke driften.

Onze overlevingsinstincten en driften maken dat we -onbewust- in bepaalde patronen en gewoonten leven die ons niet persé altijd werkelijk dienen en niet altijd het beste of gezondste voor ons zijn of bijdragen aan ons geluk.

Nu zijn er tegenwoordig enorm veel trainingen die quick fixes beloven en de ‘how to do’-recepten geven voor een succesvoller of liefdevoller leven. Dit vraagt echter gedragsveranderingen waarvan al decennia lang onderzoek aantoont dat wij mensen niet tot nauwelijks in staat zijn tot werkelijk duurzame gedragsveranderingen.

Dat is dus ook niet wat ik met deze training beloof.
Wat ik wel beloof is dat je na deze training diepgaander inzicht hebt in:

 • hoe deze instincten en driften jou drijven tot bepaald gedrag en gewoonten;
 • waar dit gedrag en deze gewoonten vandaan komen;
 • welk doel dit dient in jou;
 • waarmee en hoe je jezelf hiermee wellicht tekort doet;
 • met welke kleine bijstellingen in jezelf, je in jezelf ruimte maakt om stapjes te zetten die wel tot duurzame verandering leiden.

Wat je specifiek in deze enneagram training leert, dat je niet leert in andere enneagram trainingen:

 1. waarom en hoe mensen met eenzelfde dominant enneagramtype toch zo enorm anders kunnen zijn en zich anders kunnen gedragen (nl door hun subtype);
 2. hoe je in het typeringsproces dankzij kennis van de subtypen makkelijker het onderscheid tussen het ene en andere type kunt vinden;
 3. hoe het verschil in overlevingsinstinct een grotere impact heeft op relaties dan de enneagramtypen zelf.

Tot slot
Doordat het onderwerp Groei met de Subtypen, als enige onderwerp binnen de enneagramstudie wél gaat over gedrag, biedt deze training niet alleen praktische handvatten voor jou persoonlijk maar ook voor jou als professional in jouw interactie met en begeleiding van anderen.

Lagere en Hogere Zelf /
ego en essentie

Leven uit ego of essentie

In de oude taal van het enneagram wordt het functioneren vanuit de dwangmatigheden van ons type, het functioneren vanuit ons ‘lagere zelf’ genoemd, en maakt de bevrijding of overstijging hiervan het functioneren mogelijk vanuit ons ‘hogere zelf’. Ons ‘lagere zelf’, of type, is hierbij synoniem voor ‘ego’ en ons ‘hogere zelf’ synoniem voor ‘essentie’.

In de Enneagram Intensief én in de Groei met de Subtypen staat het functioneren van ons type of ‘lagere zelf’ centraal.

In Basis Spirituele Ontwikkeling verkennen we het ‘hogere zelf’ van de typen.

Verdieping spiritueel bewustzijn

Anders dan de titel van deze training en de terminologie die je hierbij leest wellicht doet vermoeden is de inhoud van deze retraite verre van zweverig. Al het innerlijk werk met het enneagram gebeurt bij Enneagram Nederland vanuit een nuchtere kijk op zaken, vanuit praktisch ervaringsgericht leren (onderzoek het in jezelf en neem niets aan) en met onze voeten stevig op de grond.

Een opleiding tot Enneagram Practitioner kan echter niet volledig worden ervaren zonder kennismaking met en beoefening van deze kant van de medaille.

Helen Palmer -psychologe- introduceerde hiertoe de term ‘psycho-spirituele integratie’. Hierbij wordt het innerlijk werk dat zich richt op de psychologische kant van ons functioneren en het innerlijk werk dat zich richt op het spirituele verlangen tot zelfrealisatie samengebracht. Haar term hiervoor is de ‘vice-to-virtue-conversion’, oftewel, de innerlijke omkering van de ondeugden naar deugden die samenhangen met de negen enneagramtypen.

De ondeugden kunnen worden gezien als onze verslavingen (verslaafd aan liefde, verslaafd aan goedkeuring, verslaafd aan aandacht etc) en dit onderdeel van het werk gaat over het onder ogen zien en loskomen hiervan. Een pad dus van bevrijding van onszelf.

Vanaf 2022 als 3-daagse retraite “Verdieping spiritueel bewustzijn met het enneagram”

Vanuit het oorspronkelijke programma dat ikzelf bij Helen Palmer in de jaren ’90 in Amerika heb gevolgd was dit onderdeel een 2-daagse training genaamd “Basis Spirituele Ontwikkeling”. En zo heb ik hem 15 jaar lang gegeven. Echter, ook onze eigen programma’s blijven in ontwikkeling. Vanwege het programma van 9 retraites dat ik enkele jaren geleden heb ontwikkeld (tot Enneagram Master Practitioner), klopte het beter om juist deze training ‘Basis Spirituele Ontwikkeling’ voortaan als retraite te geven, en daarmee ook met als nieuwe naam “Verdieping spiritueel bewustzijn”.

Waarom Enneagram Nederland

V      Enneagram Nederland heeft als basis het wereldwijd erkende en gerespecteerde opleidingsprogramma van Helen Palmer / Enneagram Worldwide, dat in 1988 de 1e certificeringsopleiding voor Enneagram Teachers was.

V      Enneagram Nederland is één van de drie Enneagram scholen in Europa dat erkend en geaccrediteerd is door de International Enneagram Association (de IEA). Deze International Enneagram Association is de enige wereldwijd erkende beroepsvereniging van Enneagram Scholen en Enneagram Professionals.

V      Alle certificeringsopleidingen van Enneagram Nederland zijn geaccrediteerde IEA-opleidingen.

V      Jeanette van Stijn is sinds 1999 gecertificeerd Enneagram Teacher en heeft sindsdien 15 jaar nauw samengewerkt met Helen Palmer en Enneagram Worldwide om het Enneagram Professional Training Program (EPTP) naar Nederland/Europa te brengen. In die hoedanigheid werkte Jeanette als supervisor, trainer en examinator voor Enneagram Worldwide. Jeanette was, totdat zij in 2014 een team in het Verenigd Koninkrijk oprichtte, de enige Enneagram School in Europa die voor Enneagram Worldwide het EPTP mocht geven en in certificeren.