Selecteer een pagina

Type 8 – De baas

Enneagram type 8Type 8 ervaarde het schoolplein als een jungle; een plek waar de sterken overleven en de dienst uitmaken ten koste van de zwakken. Type 8 heeft toen besloten tot de sterken te behoren om zichzelf te beschermen. Vooral de eigen innerlijke kwetsbaarheid en zwakke plekken moeten uit zelfbescherming goed verborgen voor anderen blijven.

Strijd is een vanzelfsprekend onderdeel van zijn bestaan. Dit kan zich ook richten op zaken als de strijd tegen onrechtvaardigheid of het in bescherming nemen van anderen. Type 8 beschermt niet zomaar iedereen; alleen van wie hij/zij het legitiem vindt dat ze hulp nodig hebben zoals kinderen, dieren, ouderen, zieken, etc. Hij/zij verafschuwt slachtoffers en slachtoffergedrag. Type 8 heeft de neiging dingen nogal zwart/wit te zien. Type 8 heeft zo zijn eigen waarheden en de neiging andere waarheden of waarheden van anderen te ontkennen of niet in overweging te nemen. Type 8 kan direct en confronterend overkomen.

Wat helpt voor ontwikkeling

Veel ligt in de sfeer van leren herkennen en erkennen. Bijvoorbeeld van de eigen kwetsbaarheid. Bewustworden van je eigen kracht en impact daarvan op anderen. Leren om te wachten en luisteren voordat je actie onderneemt; eerst denken, dan doen in plaats van andersom. Leren je gewoonte van ontkennen in al zijn subtiele verschijningsvormen te leren (h)erkennen en ontspannen. Daarmee ruimte krijgen om de belangen, ideeën, krachten, posities, etc. van anderen te leren (h)erkennen.